W dniu 29 sierpnia br. w kościele pod wezwaniem św. Anny w Bobrownikach odbyła się uroczysta msza św. w intencji rolników i ich rodzin oraz podziękowanie za tegoroczne zbiory. Mszę świętą odprawił ks. Prof. Zdzisław Pawłowski. Aktywny udział w mszy świętej brał udział Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Radni Rady Gminy Bobrowniki którzy czytali słowo boże. Podczas mszy św. głos zabrał Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Polikwo który w imieniu swoim jak i lokalnych władz samorządowych podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i codzienny trud.  Na koniec mszy wszystkim obecnym rozdano chleb którym podzielono się w dowód jedności i wspólnoty oraz szacunku dla ciężkiej pracy na roli.