^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym (09.08.2021r.) w Urzędzie Gminy w Bobrownikach Zastępca Wójta Pan Paweł Grudowski przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na zadanie pn: "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA GRUNCIE LUB DACHACH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 12 BUDYNKACH MIESZKALNYCH GMINY BOBROWNIKI." 

 

Projekt na kwotę 702.654,00zł współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą