WFOŚiGW w Toruniu - Nadleśnictwo Włocławek - Lasy Państwowe

W dniu 16 lipca 2021 roku, Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Mirosławy Elwiry Kowalewskiej podpisał umowę dotacyjną na wymianę źródła ciepła w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachcinie.

Wartość przedsięwzięcia to 21.430,00 zł. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 15.000,00 zł Środki własne Gminy Bobrowniki - 6.430,00 zł