OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE : Gmina Wojcieszków

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Zlewnia Drwęcy, Osy i Wisły 

Ważność: od godz. 08:32 dnia 06.08.2021 do godz. 08:00 dnia 07.08.2021 

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Krzysztofik 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni