W dniu dzisiejszym tj. 07.07.2021r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetencje kluczowe przyszłością". Na podstawie w/w umowy Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wzbogaci się o nowy sprzęt elektroniczny oraz multimedialny o wartości 49.900,00zł.