Prosimy mieszkańców ul. Podgórnej w Bobrownikach, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem) ograniczyli parkowanie samochodów na ulicy lub parkowali je w sposób umożliwiający swobodny przejazd śmieciarki i odbiór odpadów komunalnych.