Komunikat GOPS – Gmina Poświętne

Wypłata stypendium szkolnego w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 28.06.2022r.. Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-14:00.