Komunikat GOPS – Gmina Poświętne

Wypłata stypendium szkolnego w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 30.06.2021r.(środa). Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-14:00.