Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).Aplikację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości. CEEB polegać będzie na informowaniu o źródłach ciepła oraz spalaniu paliw w danym budynku.
 
Więcej informacji na stronie link
Link do wypełnienie formularza: https://zone.gunb.gov.pl/