Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu w Rachcinie mają swoją mini siłownię. Za przekazanie sprzętu, składamy serdeczne podziękowania Staroście Lipnowskiemu Panu Krzysztofowi Baranowskiemu i Wójtowi Gminy Bobrowniki Panu Jarosławowi Poliwko.

 

 

Sprzęt sportowy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie z niego korzystają.