Projekt badawczy dla przedsiębiorców GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” – Gmina  Rogóźno

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zespołu projektowego REGIOGMINA z lokalnymi środowiskami gospodarczymi. Podczas spotkania zostaną omówione i skonsultowane takie zagadnienia jak aktualna i prognozowana sytuacja finansowa gminy, wyniki badań ankietowych w gminach przedstawiające oczekiwania wsparcia lokalnych MŚP. W trakcie spotkania zostaną również przedstawione zagregowane wnioski z diagnozy przeprowadzonej w Gminie Bobrowniki wraz z planowanymi celami i priorytetami działań oraz wybranych projektów, które gmina chciałaby realizować. 

Spotkanie online odbędzie się w środę 25 czerwca w godzinach 10:10 – 12:10

Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wpisanie się na listę uczestników: https://forms.gle/krrxxuscwrCEwsHE9