Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy - Home | Facebook

Informujemy o możliwości otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób pracujących w wieku 30+. Termin naboru: od 01.07.2021.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym adresem: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/o-projekcie/