Może być zdjęciem przedstawiającym 4 użytkowników, w tym Aneta Jędrzejewska i Konrad Strużyna i ludzie stoją

Działający na terenie Gminy Bobrowniki Klub sportowy Wiślanin Bobrowniki przy współpracy z Urzędem Gminy pozyskał dofinansowanie w kwocie 50000 złotych. Środki przeznaczone zostaną na zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży.