W dniu 3 maja Władze Gminy Bobrowniki na czele z Wójtem Gminy Jarosławem Jackiem Poliwko i Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bojarskim w obecności Radnych, Sołtysów, przedstawicieli druhów strażaków oraz delegacji jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki uczcili święto narodowe. 

Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele p.w. Św. Anny w Bobrownikach pod przewodnictwem ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego proboszcz parafii w obecności Ojca Bonifacego. Msza św. sprawowana była w intencji ojczyzny oraz w intencji druhów strażaków z terenu Gminy Bobrowniki z racji ich święta. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemieścili się pod pomnik poległych żołnierzy w 1939r. gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego złożono wiązanki.