W dniu dzisiejszym tj. 22.04.2021r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę  na zadanie: pn: "Wybór wykonawcy projektu architektonicznego oraz dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego" 

Wykonawcą dokumentacji jest firma:  Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „LEWANDA” ul. Boleniowa 3, 84-435 Bydgoszcz.