W dniu dzisiejszym tj. 09.04.2021r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Mirosławą Kowalewską podpisali z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę pn: "Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Bobrowniki".

Instalacje będą montowana na obiektach mieszkańców naszej gminy którzy wyrazili chęć udziału w tym projekcie oraz na trzech obiektach będących własnością Gminy tj. na dwóch hydroforniach oraz oczyszczalni ścieków w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Całkowity koszt inwestycji to 1017000 zł. dofinansowanie w kwocie 440310 zł.