Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Osieku

W ramach programu POPŻ po raz kolejny wydawana będzie żywność dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. Osoby kwalifikujące się do pomocy(wymagane zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc) zapraszamy do odbioru skierowań. Odbiór skierowań w budynku "A" Urzędu Gminy Bobrowniki pok. nr. 4.