^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 3 sierpnia -  E-warzywnictwo.pl - informacyjne wsparcie branży warzywniczej

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu.

 

Do wniosku należy dołączyć :

1. faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r,

2. w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie. Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 – 30 kwietnia 2021 . 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, budynek "B"(nowy budynek)", parter, pokój nr 12.

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą