^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W Gminie Bobrowniki rozpoczęto kolejną inwestycję, jaką jest modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichnowo.

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,630 km: Polichnowo cz. d.z. nr 101/2, cz. d.z. nr 10/1 i dz. nr 105” Gmina Bobrowniki otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 92.573,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy  19/100 zł).

 

Brak opisu.

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą