^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

COVID-19 infekcja wywołana koronawirusem SARS-CoV-2

Wójt Gminy Bobrowniki informuje:

By ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia. obowiązujące w wybranych strefach:

 

1. zakazane - jest do odwołania - prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności. która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;

2. w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

3. odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;

4. w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;

5. na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;

6. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży

7. w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.

Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Na liście 16 szpitali koordynacyjnych znalazł się szpital z woj. Kujawsko-Pomorskiego:

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

By usprawnić koordynację przepływu pacjentów, w skład Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego wejdą dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele szpitali koordynacyjnych.

Do zadań Zespołu między innymi należeć będzie:

• bieżące koordynowanie przepływu pacjentów pomiędzy szpitalami na terenie województwa w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami POZ, AOS (ambulatoryjna opieka specjalna);

• koordynowanie ruchu karetek „wymazowych";

• koordynowanie ruchu karetek transportowych COVID19;

• koordynowanie przekazywania pacjentów do Izolatoriów.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą