^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Konsultacje społeczne do Krajowego programu ograniczania ...

 

Konsultacje posłużą Gminie Bobrowniki do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

Konsultacje pomogą w spójnym i przejrzystym przedstawieniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia stanowi obowiązkowy element treści wniosku, który Gmina Bobrowniki planuje złożyć w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Bobrowniki,w której dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, urzędów, placówek edukacyjnych, do zakładów pracy na otwartym rynku pracy, czy też do ośrodków życia społeczno-kulturalnego jest utrudniony. 

Ankieta zgłaszania potrzeb, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44 z dnia 11 sierpnia 2020 r., jest anonimowa. Skierowana  jest do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób starszych, chorych, które mają trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się, np. ze względu na ograniczoną sprawność, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Wyniki ankiet pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej, co stanowić będzie podstawę do opracowania diagnozy potrzeb. 

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Termin i forma przeprowadzenia konsultacji społecznych:

  1. Konsultacji społeczne rozpoczną się w terminie od dnia 12 sierpnia 2020 r. i zakończą dnia 18 sierpnia 2020 r.
  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Bobrowniki i skierowane będą do mieszkańców Gminy Bobrowniki.
  3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 18 rok życia i stale zamieszkują teren Gminy Bobrowniki – tzn. osoby zameldowane lub stale mieszkające bez zameldowania na terenie gminy, z wyjątkiem tych mieszkańców, którzy wyjechali na ponad 3 poza teren gminy, a także osoby przybyłe spoza terenu gminy z innego miejsca
    na okres powyżej 3 miesięcy.
  4. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach, może tylko raz wyrazić swoją opinię w konsultowanej sprawie.
  5. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiet, wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  6. Wypełnione ankiety należy:

1)     W formie papierowej – złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10 w Bobrownikach lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Nieszawska 10 w Bobrownikach

2)     W formie elektronicznej - przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIET 

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą