Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 

24.10.2022r. (poniedziałek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.