W dniu 12.08.2020r. Wójt Gminy Bobrowniki przy kontrasygnacie Pani Skarbnik podpisał umowę z Prezesem firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie na modernizacje drogi gminnej Polichnowo-Piaski. Koszt inwestycji to 190000 zł. Gmina Bobrowniki pozyskała 113400 zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.