Trening syren alarmowych - 76. rocznica wybuchu Powstania ...

Dnia 1 sierpnia 2020r., o godz. 17.00 na terenie całej Gminy Bobrowniki przez 1 minutę zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

 Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.