^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych w gminie Bobrowniki. Kwota dofinansowania pozyskanego przez gminę wynosi 113 400 zł. Inwestycje przyczynią się do poprawy stanu technicznego i unowocześnienia infrastruktury drogowej w gminie. 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą