^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Dobry Start 300 PLUS w 2020 roku - Sprawdź kiedy złożyć wniosek ...

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, pokój  nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 300+ w formie elektronicznej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

GOPS Bobrowniki przypomina również, że nie ma konieczności składania od 1 lipca br. wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, gdyż aktualny okres zasiłkowy trwa do 31.05.2021r. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej do 1 kwietnia 2021r.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą