^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ...

Departament Edukacji przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na start!” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na rok. Celem jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i wysokie wyniki w nauce w poszczególnych dziedzinach.

 

Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach, w tym również dane kontaktowe oraz zasady przyznawania stypendiów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych projektów:

  1. a) „Prymus Pomorza i Kujaw” https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl
  2. b) „Humaniści na start!” https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl
  3. c) „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Uczestnictwo w projektach stypendialnych jest dużym wyróżnieniem dla szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Stanowi mobilizację dla innych uczniów, szczególnie w czasie pandemii, podczas której uczniowie zostali zobowiązani do samodzielnej nauki oraz realizacji dodatkowych zainteresowań edukacyjnych. Dzieci i młodzież samodzielnie podejmują wyzwania edukacyjne, a możliwość otrzymania stypendium stanowi dla nich dodatkową zachętę i dużą satysfakcję. Inspirując i promując młodych stypendystów, zwiększają Państwo ich szanse i aspiracje konieczne przy wyborze drogi życiowej i ścieżki edukacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kuiawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą