^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

10 czerwca br. podczas XXXII sesji Rady Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Jarosław Jacek Poliwko otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Bobrowniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki. Radni jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, podziękował Radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Bobrowniki.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą