Koronawirus a odpady - są wytyczne GIS - Polska na Ukrainie ...

Zgodnie z wytycznymi  Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Dodatkowe informacje dostępne tutaj: COVID-19