Dzięki dobrej współpracy między zarządem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipnie a Gminą Bobrowniki zmienia się obliczę w centrum Bobrownik.

Wójt Gminy Bobrowniki serdecznie dziękuję Prezesowi Gminnej Spółdzielni Panu Grzegorzowi Stupeckiemu za zakup materiałów potrzebnych do modernizacji drogi przy Banku Spółdzielczym.  Roboty wykonują pracownicy Urzędu Gminy w Bobrownikach.