Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Prosimy o osobisty odbiór decyzji na stypendia szkolne w pokoju nr. 12. Budynek "B"