Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023 będą do odebrania w okresie od 19.09.2021 r. w pokoju nr 23. Odbiór decyzji jest obowiązkowy.