O przygotowaniach do zimy w gminie Nakło | Radio Nakło

Dnia 04.05.2020r. w  budynku Urzędu Gminy Bobrowniki odbyło się  posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie prowadził Wójt Gminy Bobrowniki – Jarosław Jacek Poliwko. Ponadto obecni na spotkaniu byli: Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Jednostek podlegających Gminie. Zebranych zapoznano z otrzymanymi pismami jak również wytycznymi Sanepidu dotyczącymi otwierania Placówek Oświatowych. W przedmiotowej sprawie wypowiedzieli się Dyrektorzy, którzy po przeprowadzonych konsultacjach z rodzicami dzieci w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią zdecydowali o przesunięciu terminu otwarcia Placówek Oświatowych na terenie gminy Bobrowniki. Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął wspólną decyzję o przygotowywaniu Placówek do otwarcia w najbliższym bezpiecznym terminie. Ponadto Dyrektorzy wystąpili o opinię w tej sprawie do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie.