Aktualności - Projekt Zdalna Szkoła - Vulcan.edu.pl

Gmina Bobrowniki w ramach programu "Zdalna Szkoła" w dniu 1 kwietnia br. złożyła wniosek aplikacyjny na zakup sprzętu komputerowego. Maksymalna kwota grantu dla gminy wynosiła 44772.00 zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup 16 laptopów.

Zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem trafią do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Sprzęt po niezbędnej konfiguracji już na początku nowego tygodnia zostanie przekazany uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im udział w zdalnych lekcjach. "Zdalna Szkoła” to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Jest on odpowiedzią na obecną sytuację związaną ze stanem trwającej epidemii. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła” (Oś I : Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.) Dyrekcja szkoły zdecyduje, do których uczniów trafi sprzęt, by umożliwić zdalną naukę.