^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania: fundusze europejskie fundusz społeczny kujawsko pomorski

Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki – utworzenie Klubu Dziecięcego” zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.  

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki – utworzenie Klubu Dziecięcego” zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego. 

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Bobrowniki jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Bobrowniki, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych. 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Bobrowniki dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą