^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z racji, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy naszej Gminy dopełnili tego obowiązku, przedłużamy termin składania deklaracji do 10.02.2020 r. Niezłożenie deklaracji lub wpłata opłaty w nieodpowiedniej wysokości skutkować będzie wystawieniem decyzji administracyjnej, w oparciu o dostępne z urzędu informacje, np. ilość zameldowanych osób, nie będzie też uwzględniona ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

W imieniu firmy odbierającej odpady od mieszkańców prosimy o wystawianie worków i pojemników z odpadami do godziny 7.00 rano w dniu odbioru wyznaczonych frakcji odpadu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeżeli ktoś posiada psa wolno biegającego po posesji prosimy żeby worki i pojemniki były ustawione w takim miejscu, aby zwierzę nie przeszkadzało w obiorze śmieci. Jeżeli odpady nie będą odebrane w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt następnego dnia z Urzędem Gminy (054) 230 51 45 lub Firmą „NIDES” 501 763 914 w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji. Jeżeli ktoś nie wystawi śmieci w wyznaczonym terminie, odebrane one będą dopiero z następnym objazdem. Prosimy o wystawianie tylko odpadów komunalnych. Odpady z działalności rolniczej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska nie są odpadami komunalnymi i nie mogą być odbierane w ramach systemu gospodarowania odpadami przez Gminę. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą winny posiadać umowy na odbiór odpadów (w niektórych przypadkach także wpis do Bazy Danych Odpadowych), co będzie kontrolowane przez Urząd Gminy.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą