W dniu 29 grudnia 2019 roku do Urzędu Gminy w Bobrownikach została dostarczona nowa koparko – ładowarka marki JCB wraz z osprzętem. Została ona zakupiona ze środków własnych Gminy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego 6 grudnia 2019 roku. Na potrzeby Gminy zakupiony został również zbiornik na paliwo o pojemności 2500 litrów.

Nowa koparko – ładowarka oraz zbiornik to kolejne inwestycje w Gminie Bobrowniki. Założeniem władz Gminy jest podejmowanie działań mających na celu rozwój Gminy i dobro jej mieszkańców.