W poniedziałek 6 stycznia na zaproszenie proboszcza parafii św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego wystąpił Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Po mszy mieszkańcy Gminy mogli wysłuchać nowych oraz tradycyjnych kolęd które cieszyły się wielkim aplauzem.

Po koncercie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Jarosławem Jackiem Poliwko oraz Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bojarskim oraz Proboszcz  podziękowali za występ oraz zaprosili chórzystów na wspólny obiad.