Znalezione obrazy dla zapytania ankieta

W imieniu zespołu badawczego pracowników Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety niezbędnej do przeprowadzenia badania naukowego pt. Gospodarka finansowa gmin w Polsce. Etap 2. Celem badania (KZiF/S/09/19) jest rozpoznanie motywów i form działań władz gminnych w odniesieniu do dochodów podatkowych oraz wyselekcjonowanie kluczowych czynników mających wpływ na zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego.

 

Aby wypełnić ankietę, przedsiębiorstwo powinno skorzystać z poniższego linku: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=pl