11 listopada br. zorganizowano gminne obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Bobrownikach, po której uczniowie ze szkoły podstawowej w Bobrownikach zaprezentowali krótki i treściwy montaż słowno – muzyczny. Mszę św. odprawili ks. dr Piotr Dykowski wspólnie z ks. prof. dr hab. Zdzisławem Pawłowskim, proboszczem parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach.

Następnie zgromadzeni prowadzeni przez poczty sztandarowe przemaszerowali pod zbiorową mogiłę 23 Polaków zgładzonych w 1939 r. przez niemieckich okupantów. Pomordowanym oddano hołd wspólną modlitwą oraz wysłuchaniem Mazurka Dąbrowskiego wykonanego przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów zaś krótkie mowy wygłosili: Aneta Jędrzejewska (Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego) i Jarosław Jacek Poliwko (Wójt Gminy Bobrowniki).

W uroczystości oprócz zgromadzonych mieszkańców i gości uczestniczyły następujące delegacje:

Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego Pan Tadeusz Gradkiewicz,

Wójt Gminy Bobrowniki Pan Jarosław Jacek Poliwko wraz z kierownictwem Urzędu,

Delegacja Rady Gminy Bobrowniki na czele z Przewodniczącym Panem Jarosławem Bojarskim

Delegacja Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.,

Delegacja OSP Bobrowniki

Delegacja Stowarzyszenia "Podarujmy Radość" z Bobrownik,

Delegacja Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego z Bobrownik,

Delegacja firmy "Agromlecz Sp. z o.o."

Delegacja NZOZ Medico Bobrowniki,

Delegacja Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach,

Delegacja Klubu Dziecięcego „Bobrowiaczek” w Bobrownikcch

Delegacja Sołtysów z terenu Gminy Bobrowniki

Na zakończenie korzystając z nowo wyremontowanej Świetlicy Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach podano zaproszonym uczestnikom uroczystości tradycyjną gęsinę.