Znalezione obrazy dla zapytania Kompetencje kluczowe przyszłością Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne,

Gmina Bobrowniki jako beneficjent realizujący projekt „Kompetencje kluczowe przyszłością” Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą do instytucji prowadzących szkolenia, kursy i studia podyplomowe o przesłanie wyceny uczestnictwa

  • pięciu osób na studiach podyplomowych:

„Programowanie dla nauczycieli” 

  • dwóch osób na  szkoleniu pn.:

„Diagnoza i terapia pedagogiczno-psychologiczna” 

  • pięciu osób na studiach podyplomowych:

„Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” 

  • uczestnictwa jednej osoby na  szkoleniu pn.:

„Roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży”

 

Prosimy o przesłanie wyceny najpóźniej do dnia 25 września 2019r.