Znalezione obrazy dla zapytania wisła awaria

W związku z awarią kolektorów ściekowych Oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie, Urząd Gminy Bobrowniki ostrzega wszystkich użytkowników wody w Wiśle, kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad wodą, rolników pobierających wodę do nawadniania pól, jak i również pojenia zwierząt o zagrożeniu zanieczyszczenia wody. Jednocześnie informujemy mieszkańców, że na terenie Gminy Bobrowniki nie ma powierzchniowych ujęć wody, z których woda pobierana byłaby do zaopatrywania ludności w wodę.