W ramach projektu ,,Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki - utworzenie Klubu Dziecięcego", Kierownik Klubu Dziecięcego ,,Bobrowiaczek" ogłasza nabór na jedno wolne miejsce. Uczestnikiem projektu może być osoba, która pełni funkcję opiekuńczą nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do lat 3:

 - osoba powracająca na rynek pracy,

- osoba aktywna zawodowo.

        Rodzic, który zakwalifikuje się do projektu jest całkowicie zwolniony  z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka. Zgodnie z Uchwałą nr XXV/214/2018 Rada Gminy uchwaliła maksymalną wysokość opłaty dziennej za wyżywienie dziecka w Klubie w wysokości 6,00 zł. Zapewniamy dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. W naszym Klubie dzieci jedzą zdrowe domowe posiłki  zgodnie z aktualnymi normami żywieniowymi. Dzieci mają zapewnioną właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. W klubie zapewniona jest opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie w godzinach od 6:30 do 16:30.

Kartę zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać  w Klubie Dziecięcym ,, Bobrowiaczek" ul. Włocławska 10 lub  pod nr tel. 54 251 48 21  w godzinach od 6:30 do 14:30