W dniu 24 sierpnia 2019r. na terenie Gminy Bobrowniki stacjonowali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju z Torunia. Celem wizyty były ćwiczenia w zakresie poszukiwań zaginionych na terenach przy Wiśle oraz sposobu układania worków zabezpieczających przed powodzią.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń w terenie z żołnierzami spotkał się Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski i Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko. Wójt Gminy Bobrowniki składa serdeczne podziękowania druhom z OSP Bobrowniki na czele z Komendantem Gminnym Dariuszem Domagalskim za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.