Znalezione obrazy dla zapytania Kompetencje kluczowe przyszłością fundusze europejskie kujawsko pomorskie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie projektu pt.:Kompetencje kluczowe przyszłością 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Bobrownikach, na terenie Gminy Bobrowniki (woj. kuj-pom) poprzez realizację zaplanowanych w okresie 01.09.2019-30.06.2021 zadań polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych. Grupę docelową stanowić będzie 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach (75M), w tym 4 uczniów z niepełnosprawnością oraz 30 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach (2M) 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
  2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Bobrownikach, Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki

Wartość projektu: 615 277,73 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 522 986,07 zł