^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania Kompetencje kluczowe przyszłością fundusze europejskie kujawsko pomorskie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie projektu pt.:Kompetencje kluczowe przyszłością 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Bobrownikach, na terenie Gminy Bobrowniki (woj. kuj-pom) poprzez realizację zaplanowanych w okresie 01.09.2019-30.06.2021 zadań polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych. Grupę docelową stanowić będzie 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach (75M), w tym 4 uczniów z niepełnosprawnością oraz 30 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach (2M) 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
  2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Bobrownikach, Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki

Wartość projektu: 615 277,73 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 522 986,07 zł

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą