17 czerwca br. Wójt Jarosław Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego podpisał umowę na realizacje zadania pn:"MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410 C W GMINIE BOBROWNIKI ETAP 3 OD KM 4 + 272 KM DO KM 5 + 267".

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Wojska Polskiego 8 , 87-600 Lipno