Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie polska cyfrowa

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Bobrowniki powyżej 25 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szkolenia rozpoczną się w miesiącu wrześniu 2019 r. i będą się odbywać w grupach 12-osobowych przez 2 dni (2 x 8 godzin). Podczas szkoleń oferujemy profesjonalną kadrę szkoleniową, stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika oraz przyjazną atmosferę. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych z wykorzystaniem komputerów i projektora. Na każdego uczestnika czeka zestaw materiałów szkoleniowych. Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie certyfikatem. 

Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:

  1. Rodzic w internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową, blog
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór. 

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić poniższe dokumenty i dostarczyć do Urzędu Gminy, pokój Nr 2 lub 3.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: p. Lilla Lorenc (54) 251-30-42 lub p. Anna Szulikowska (54) 251-30-44.