Pani Maria Bieńkowska otrzymała srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju. Wychowała ona trzech synów, którzy wzorowo odbyli zasadniczą służbę wojskową. Medale wręczył dziś w Urzędzie Gminy Bobrowniki Komendant WKU we Włocławku ppłk Grzegorz Tucholski wraz z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko. 

Wśród uczestników spotkania obecni byli: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki Marzena Stańczak - Kaźmierska, Sekretarz Gminy Bobrowniki Tomasz Kryński, Radna Monika Rodhe (Stary Bógpomoż), Podinspektor ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Bobrownikach Renata Orent oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Tadeusz Gradkiewicz. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na słodki poczęstunek.