Znalezione obrazy dla zapytania komunikat ostrzegawczy wezbranie wody

Na podstawie komunikatu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że na rzece Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek obserwuje się wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Toruń, a w kolejnej przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bydgoszcz-Fordon, Chełmno i Grudziądz. Ważność komunikatu od godz. 18:00 dnia 28.05.2019 r. do godz. 12.00 dnia 30.05.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 95%, stopień zagrożenia 2.
    Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenia życia. Prosi się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności jak również o nie zbliżanie się do rzeki Wisły. Zapraszamy do śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.