Z uwagi na fakt niedoboru wody jaki dotknął Gminę Bobrowniki w roku ubiegłym, Wójt Gminy w trosce o właściwe zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną podjął decyzję o wykonaniu odwiertu dodatkowej studni głębinowej w miejscowości Bobrownickie Pole.

Zadaniem nowej studni będzie zaopatrzenie w wodę i pozwoli uniknąć przerw dostawy wody w sezonie letnim. W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace związane z budową studni. Wykonawcą jest firma "Studwiert" Zakład Usług Wiertniczych Piotr Kurkowski, 86-330 Pokrzywno 132.