^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością przygotowania progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego, w okresie od 5 do 26 listopada, codziennie w godz. 9.00-13.00, wstrzymywany będzie przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku.

 

Wstrzymanie przepływu przez stopień spowoduje obniżenie poziomu wody w Wiśle o ok. 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metra w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z tym służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu 54 233-93-95 wew. 25 oraz 601-38-11-89.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą